1 day delivery from 15 local warehouses to all US regions, Canada, UK, Germany, Italy, France, all other EU countries, Dubai, Brazil, Japan, South Korea, Australia & NZ.
Talk to our chatbot Clawdia for instant answers or email us support@fipmed.co for replies within 2 hours.

Islak FIP mi Kuru FIP mi? Kedi FIP Türleri

Kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP) kediler için yaygın ve ölümcül bir hastalıktır. Sadece bu da değil, aynı zamanda birden fazla çeşidi vardır ve bir kediyi farklı şekillerde etkileyebilir. Bu yazıda, ortaya çıkabilecek farklı FIP türleri hakkında konuşacağız.

Kedi FIP Türleri

FIP üç farklı şekilde ortaya çıkabilir: ıslak, efüzyonlu, eksüdatif bir form; kuru, granülomatöz, parankimatöz, efüzyonsuz bir form; ve karışık bir form. Fibrinli peritonit, plörit veya perikardit ile birlikte sırasıyla karın, toraks ve/veya perikardda efüzyonlar birinci türün özellikleridir. Gözler de dahil olmak üzere MSS ve diğer organlar, belirgin efüzyonların olmadığı ikinci varyantta granülomatöz değişiklikler gösterir. FIP’li her kedi, az ya da çok granülomatöz organ değişiklikleriyle birlikte farklı derecelerde efüzyon sergilediğinden, bu türler arasında ayrım yapmanın yararlı olmadığı (ve yalnızca teşhis yöntemi için yararlı olduğu) tespit edilmiştir. Formlar birbirlerine de dönüşebilir. Dolayısıyla, FIP belirli bir anda belirli bir kedide az ya da çok üretken ya da eksüdatif olabilir.

Kuru ve ıslak FIP arasındaki farklar

Etkili olmayan “kuru” FIP

Bazı kedigillerde “kuru” veya etkili olmayan FIP’de sıvı birikimi çok azdır veya hiç yoktur. Kuru formda gözler, beyin, karaciğer, bağırsak veya diğer vücut organları sıklıkla ciddi şekilde iltihaplanır ve bu da bir dizi klinik belirtiye neden olabilir. Etkili olmayan FIP’li birçok kedi için göz sorunları tek klinik semptomdur.

Bir hastalık ortaya çıktığında, etkilenenlerin çoğu hızla kötüleşir, ancak bazı kediler birkaç hafta boyunca normal şekilde işlev görebilir. Ne yazık ki, hastalığın neredeyse her vakası ölümle sonuçlanacaktır.

Kedi koronavirüsüne maruz kalan kedilerin yalnızca küçük bir kısmı, FIP’ye neden olma potansiyeline sahip olanlar bile, buna karşı bir savunma oluşturabilir ve bu da enfekte kedilerin çoğunda klinik hastalığa yol açar. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, hastalananlar neredeyse her zaman vefat etmektedir.

Efüzyonlu “ıslak” FIP

Göğüste veya karında nefes almayı zorlaştırabilecek sıvı toplanması, efüzyonlu FIP’in belirleyici klinik semptomudur. İştahsızlık, ateş, kilo kaybı, sarılık ve ishal diğer belirtilerdir.

ISLAK VE KURU FIP TANISI

Efüzyonlu FIP teşhisi

Hastalığın efüzyonlu tipinin teşhisi artık eskisinden daha kolay. Efüzyonlu FIP, örneğin bir ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) kullanılarak efüzyon örneğinde (vücuttan boşaltılan sıvı) viral RNA bulunursa teşhis edilebilir. Ancak bunu yapmak için numunenin dışarıdaki bir veteriner laboratuvarına gönderilmesi gerekmektedir. Veteriner hastanesinde bulunan çeşitli teşhisler, coşkulu bir FIP teşhisini hızlı bir şekilde ekarte edebilir:

  1. Efüzyonun toplam protein içeriğini kontrol edin; 35 g/L’den azsa, FIP olasılığı son derece düşüktür.
  2. Efüzyondaki albümin/globülin oranını belirleyin; 0,8’den büyükse FIP ekarte edilir; 0,4’ten küçükse FIP potansiyel olarak teşhis edilebilir ancak belirsiz bir durumdur.
  3. Efüzyondaki hücreleri inceleyin; çoğunluğu lenfosit (bir tür beyaz kan hücresi) ise, FIP tanı olarak dışlanır.

Etkili olmayan FIP teşhisi

Efüzif olmayan FIP’in klinik belirtileri efüzif FIP’e göre daha belirsiz ve değişken olma eğiliminde olduğundan, ayırıcı tanı listesi oldukça uzundur. Aşağıdaki koşullar sağlandığında, efektif olmayan FIP tanısı dikkate alınmalıdır..:

  1. Arka plan: Kedi genç (2 yaşından küçük) ve safkan; FIP vakalarının yaklaşık %70’ini safkan yavru kediler oluşturmaktadır.
  2. Önceki olaylar: kedi yakın zamanda kısırlaştırıldığı veya aşılandığı için stres altındaydı
  3. Geçmiş: Kedinin, bir damızlık veya kurtarma kedisinden gelmiş olması veya yakın zamanda safkan bir yavru kedi veya kediyle tanıştırılmış olması gibi faktörler nedeniyle FCoV kapma şansı olabilir.
  4. Klinik göstergeler arasında göz içi bulguları, iştahsızlık, normalden daha az yemek yeme, kilo alamama, kilo alamama, iştahsızlık ve sarılık yer alır.
  5. Hipergamaglobulinemi; karaciğer enzimlerinde yükselme olmaksızın bilirubin yüksekliği.
  6. Rejeneratif olmayan, tipik olarak orta derecede anemi ile birlikte lenfopeni.
  7. Seroloji: FCoV’nin damızlık ve kurtarma kedilerinde yüksek oranda görülmesi nedeniyle, bu parametre dikkatle kullanılmalıdır. Kedi FCoV’ye karşı yüksek bir antikor titresi sergiler.

Eğer kedi seronegatif ise, antikor testi yüksek hassasiyete sahipse, efektif olmayan FIP tanı olarak ekarte edilebilir. FCoV Immunocomb (Biogal), Speed F-Corona hızlı immünokromatografik (RIM) testi (Virbac) ve en hızlı feline enfeksiyöz peritonit (MegaCor Diagnostic) RIM testinin, ticari olarak mevcut birden fazla kurum içi FCoV antikor testinin incelendiği bir çalışmada %100 hassas olduğu gösterilmiştir.

FIP’in iki farklı ana türü olduğundan, kedi sahipleri bu konuda daha bilgili olmalıdır, böylece en kötü senaryoda kedilerini nasıl daha iyi tedavi edeceklerini bilirler. Farklı FIP türleri hakkında kendilerini doğru bir şekilde eğitmezlerse, kedilerinin FIP’sini tedavi etmenin uygun bir yolunu bulmak için veterinerlerine danışabilirler.

error: Content is protected
0